MYP_logo

Middle Years Programme

IB MYP - wychodzi naprzeciw potrzebom nowoczesnej edukacji, nie narzuca żadnych dodatkowych treści kształcenia i dlatego można go dopasować do podstaw programowych we wszystkich państwach. W polskich realiach 4-letniego liceum klasa pierwsza to MYP 4, a klasa druga to MYP 5. Program IB MYP, zgodnie z założeniami jego twórców, jest najlepszym przygotowaniem do realizacji dwuletniego Programu Matury Międzynarodowej (IB DP) w klasie trzeciej i czwartej.  

Program MYP kształtuje umiejętność łączenia wiedzy z różnych przedmiotów w kontekście zagadnień z realnego świata i kładzie nacisk na rozbudzanie w uczniach ciekawości i dociekliwości poprzez poszukiwania, badania, krytyczne myślenie, rozwijanie świadomości międzykulturowej i komunikacji oraz odpowiedzialności za własną naukę i refleksji nad własnymi postępami.  

Program zakłada potrzebę wszechstronnego rozwoju ucznia, który jest w centrum procesu kształcenia, uczy się poprzez działanie, rozwija swoje indywidualne zdolności i pasje, a nade wszystko - zdobywając wiedzę - rozwija kluczowe umiejętności: komunikacji; zarządzania sobą; wyszukiwania, selekcji i analizy informacji, kreatywnego myślenia i umiejętności społecznych. 

Więcej informacji znajdziesz w
przewodnikach i prezentacjach

Szkoła

I Liceum Ogólnokształcące
z Oddziałami Dwujęzycznymi im. I. Padewskiego w Wałbrzychu

Follow Us

Created with Mobirise web maker