"Świat jest jeno szkołą szukania; nie o to chodzi kto dopadnie, ale kto przebieży piękniejszą drogę"
Michel de Montaigne


Misją naszej szkoły jest rozwijanie dociekliwych, wnikliwych oddanych młodych ludzi, którzy pomagają tworzyć lepszy i pełen pokoju świat poprzez zrozumienie i szacunek dla innych kultur. Stawiamy na wszechstronny rozwój ucznia: naukowy, społeczny, fizyczny, kulturalny i emocjonalny. Uczymy pracowitości, odpowiedzialności i krytycznego myślenia. Zaszczepiamy w naszych uczniach chęć do uczenia się przez całe życie i uświadamiamy, że najważniejsza jest droga jaką przebywamy zdobywając wiedzę i poszukując prawdy, a nie osiąganie celów samo w sobie.

Edukacja IB

Misją Szkół IB jest tworzenie lepszego i pokojowego świata.
Misja ta spełnia się kiedy doskonalimy w naszych uczniach cechy ucznia IB.

Edukacja IB

Programy IB w ILO Wałbrzych

6 ib lp

Profil ucznia IB

 

DOCIEKLIWI Rozwijają swoją naturalną ciekawość świata.
WNIKLIWI Odkrywają pojęcia, idee i sprawy o lokalnej jak i globalnej wadze.
MYŚLĄCY Mają odwagę myśleć krytycznie i kreatywnie.
KOMUNIKATYWNI Komunikują się w różnych językach i za pomocą wielu modeli komunikacji. Skutecznie i chętnie współpracują z innymi.
PRAWI Postępują uczciwie, szczerze i odpowiedzialnie, z poczuciem sprawiedliwości i szacunku dla godności jednostek, grup i społeczeństw.
OTWARCI Rozumieją i doceniają własną kulturę i osobiste historie, ale są również otwarci na perspektywy, wartości i tradycje innych osób i społeczeństw.
ODDANI Okazują empatię, współczucie i respektują potrzeby oraz uczucia innych. Podejmują kroki, aby wpłynąć pozytywnie na życie innych i na środowisko.
ODWAŻNI Podchodzą do nieznanych sytuacji z odwagą i przezornością, zachowując ducha niezależności. Odważnie i elokwentnie bronią swoich racji.
ZRÓWNOWAŻENI Rozumieją jak ważna jest równowaga intelektualna, fizyczna i emocjonalna, aby osiągnąć dobre samopoczucie swoje i innych.
REFLEKSYJNI Potrafią mądrze rozważyć proces uczenia się i zdobywania doświadczeń. Są w stanie oszacować zarówno swoje mocne strony jak i ograniczenia. 

Szkoła

I Liceum Ogólnokształcące
z Oddziałami Dwujęzycznymi im. I. Padewskiego w Wałbrzychu

Follow Us

Made with Mobirise web page software